Cửa hàng trải nghiệm Samsung (SES Tablet Plaza)

Cửa hàng trải nghiệm Samsung
(SES Tablet Plaza)

ưu đãi mùa tựu trường

từ ngày 20/09 - 22/09

Samsung Galaxy Tab A 10.1 T515 (2019)

Giá Bán : 7.490.000đ

Giá Giảm : 6.690.000đ

Samsung Galaxy Tab A 8 – T295 (2019)

Giá Bán : 3.690.000đ

Giá Giảm : 3.290.000đ

Samsung Galaxy Tab A Plus 8″ SPen (2019)

Giá Bán : 6.990.000đ

Giá Giảm : 6.390.000đ

ưu điểm nổi bật trên Samsung Galaxy Tab A 10.1 T515 (2019)

ưu điểm nổi bật trên Samsung Galaxy Tab A Plus 8″ SPen (2019)

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT TRÊN Samsung Galaxy Tab A 8 – T295 (2019)