Cửa hàng trải nghiệm Samsung (SES Tablet Plaza)

Cửa hàng trải nghiệm Samsung
(SES Tablet Plaza)

ĐẶT TRƯỚC TỪ NGÀY 16 - 26/12

NHẬN MÁY TỪ NGÀY 27 - 31/12

Samsung Galaxy A51
Giá chính thức : 7.990.000đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Danh sách khách đặt hàng

T Channel