Thời Gian Tham Gia

BỘ QUÀ ĐẶT TRƯỚC LÊN ĐẾN 8.000.000Đ

Samsung Galaxy S23

Giá Bán: 24.990.000đ
Galaxy S23
Galaxy S23 Plus
Galaxy S23 Ultra
 • 8GB 256GB

  24.990.000đ

Đen
Tím
Trắng
Xanh
 • 8GB 256GB

  26.990.000đ

 • 8GB 512GB

  29.990.000đ

Đen
Tím
Trắng
Xanh
 • 8GB 256GB

  31.990.000đ

 • 12GB 512GB

  36.990.000đ

 • 12GB 1TB

  44.990.000đ

Đen
Tím
Trắng
Xanh

Giảm đến 65% - Hệ sinh thái mua kèm