Cửa hàng trải nghiệm Samsung (SES Tablet Plaza)

Cửa hàng trải nghiệm Samsung
(SES Tablet Plaza)

Mẹo gọi FaceTime trên điện thoại Android và máy tính Windows

Với iOS 15, bạn có thể thực hiện cuộc gọi FaceTime trên điện thoại Android hoặc máy tính Windows. Bạn bè và người thân của bạn không cần tài khoản Apple ID mà vẫn có thể tham gia vào cuộc gọi ‌FaceTime‌. Sau đây là hướng dẫn cách gọi FaceTime trên điện thoại Android và máy tính Windows cho bạn. Cách gọi […]

Chi tiết