Cửa hàng trải nghiệm Samsung (SES Tablet Plaza)

Cửa hàng trải nghiệm Samsung
(SES Tablet Plaza)

Những hình ảnh concept về Galaxy Z Fold Tab vừa được tiết lộ

Thông tin về chiếc tablet có màn hình gập 3 vừa lộ thêm những hình ảnh concept từ LetsGoDigital. Samsung đã phát triển công nghệ màn hình có thể gập lại trong những năm gần đây, nổi bật là các bằng sáng chế của hãng trong lĩnh vực này. Một danh sách bằng sáng chế gần đây […]

Chi tiết