Cửa hàng trải nghiệm Samsung (SES Tablet Plaza)

Cửa hàng trải nghiệm Samsung
(SES Tablet Plaza)

Cùng nhìn lại: Từ TouchWiz, Samsung Experience rồi đến One UI

Giao diện Android trên smartphone Samsung đã trải qua nhiều nốt thăng trầm để đi đến thành công như hôm nay. Hiện tại, giao diện One UI 3.1 của Samsung có nhiều tính năng nhưng không quá nặng nề, đi kèm đó là lời hữa hỗ trợ cập nhật lâu dài. Nhưng không phải phần mềm nào của Samsung cũng […]

Chi tiết