Cửa hàng trải nghiệm Samsung (SES Tablet Plaza)

Cửa hàng trải nghiệm Samsung
(SES Tablet Plaza)

Samsung cập nhật SmartThings với giao diện người dùng mới

Giao diện SmartThings mới giúp người dùng quản lý dễ dàng hơn các thiết bị đã kết nối. Nền tảng IoT của Samsung là SmartThings đang nhận được bản cập nhật mới với giao diện người dùng hoàn toàn mới. Giao diện mới sẽ giúp người dùng quản lý các thiết bị được kết nối dễ dàng […]

Chi tiết