Cửa hàng trải nghiệm Samsung (SES Tablet Plaza)

Cửa hàng trải nghiệm Samsung
(SES Tablet Plaza)

Google chính thức xác nhận tên hệ điều hành trên Galaxy Watch4

Vài tuần trước, Samsung đã thông báo rằng họ sẽ từ bỏ hệ điều hành Tizen để chuyển sang hệ điều hành mà họ đã hợp tác phát triển với Google cho smartwatch. Một số tính năng quan trọng của hệ điều hành mới đã được tiết lộ trong Google I/O 2021, nhưng cả 2 vẫn chưa tiết lộ […]

Chi tiết